Ouijabräde

Ouijabräde

Ouijabräde är en metod att få kontakt med andar som enligt den spiritistiska teorin förmedlar meddelanden från krafter som ligger utanför våran kontroll.